Witamy na platformie cyfrowej Kompetencje dla Pracy!

Platforma cyfrowa Kompetencje dla Pracy to narzędzie umożliwiające realizację kursów w formule e-learningowej, korzystające z nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji 15 kursów e-learningowych, których skuteczne ukończenie zostanie poświadczone właściwym certyfikatem. Kursy skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Zostały one przygotowane przez profesjonalnych szkoleniowców oraz specjalistów konkretnych obszarów rozwoju zawodowego, poruszanych w poszczególnych materiałach. Rozwiązanie jest w całości dedykowane ścieżkom e-learningowym z zakresu tzw. kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości pracownika.

Platforma cyfrowa została stworzona w ramach projektu pilotażowego Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość. Projekt dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Nauka Biznes. Całkowita wartość projektu wynosi 3 288 000 zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 205 000 zł.

Kursy

O projekcie

Oddajemy do Państwa dyspozycji 15 kursów e-learningowych, których skuteczne ukończenie zostanie poświadczone właściwym certyfikatem. Kursy skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Zostały one przygotowane przez profesjonalnych szkoleniowców oraz specjalistów konkretnych obszarów rozwoju zawodowego, poruszanych w poszczególnych materiałach. Rozwiązanie jest w całości dedykowane ścieżkom e-learningowym z zakresu tzw. kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości.

O projekcie

Dofinansowanie

Projekt pilotażowy Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość, jest dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 288 000 zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 205 000 zł.

Dofinansowano ze środków