Barbara Lorek-Jabłońska

O autorze

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku filologicznym oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie – doradztwo zawodowe oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku komunikacja społeczna – dziennikarstwo - public relations. Jestem certyfikowanym asesorem Assessment/Development Center oraz trenerem Narzędzia do Badania Kompetencji. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego, bilansowaniu kompetencji oraz prowadzeniu warsztatów grupowych w tematyce m.in. rynku pracy, rekrutacji i selekcji, radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego. Posiadam uprawnienia do wykorzystywania metod w tym m.in. metody hiszpańskiej, kursu inspiracji, dialogu motywującego oraz ukończony kurs trenera szkoleniowca. Pomagam w planowaniu kariery, diagnozowaniu zainteresowań zawodowych, posiadanych kompetencji, tworzeniu indywidualnego planu rozwoju oraz dokumentów aplikacyjnych. W swojej pracy staram się zmotywować klienta do działania w myśl zasady: sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

Kursy autora