Magdalena Sendrowicz-Grabek

O autorze

Wieloletni pracownik małopolskich publicznych służb zatrudnienia, menadżer, asesor i doradca zawodowy z wielką pasją. Obecnie Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Jej życie zawodowe jak i zainteresowania koncentrują się wokół różnorodnych problemów społecznych. Uczestnik licznych grup roboczych i platform współpracy w zakresie zatrudnienia wspieranego, wsparcia osób w ramach ochrony zdrowia psychicznego, ekonomii społecznej, i innych, w kontekście planowania kariery i aktywizacji zawodowej. Współautor standardów MSUES.2.0 w zakresie doradztwa zawodowego (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych), członek Zespołu ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzedów Pracy, Kierownik Liniowy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES na region Małopolski, Kierownik projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Kursy autora