Jak przyjąć zmianę

O kursie

„Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia i nie gwarantuje powodzenia jak wprowadzenie nowego porządku rzeczy” (Nicolo Machiawelli)

Kurs jest propozycją spojrzenia na procesy zmian, w których uczestniczymy i na to, w jaki sposób te procesy przeżywamy. Daje możliwość określenia, jakich technik czy strategii działania użyć, aby proces ten usprawnić i sprawić, żeby był dla nas łatwiejszy i bardziej efektywny. Program obejmuje zagadnienie zmiany z perspektywy różnych sfer życia, w tym z perspektywy rynku pracy, z uwzględnieniem zarówno wymagań bieżących, jak i zbliżających się wyzwań, które już w momencie ich zidentyfikowania wymagają natychmiastowego planu działania i jego wdrożenia. Wielość zmian, których doświadczamy, wymusza modyfikację naszych zachowań oraz wpływa na konieczność podejmowania decyzji życiowych i zawodowych, związanych ze zmieniającą się rzeczywistością, w której funkcjonujemy.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Moduł 1 — Zmiana

W ramach modułu pierwszego poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zmiany - ogólną charakterystykę obaw i korzyści związanych ze zmianą i jej znaczenie w życiu każdego człowieka. Omówimy psychologiczny mechanizm zmiany, zwany oknem zmian, a następnie wykonasz ćwiczenia pozwalające identyfikować kolejne elementy procesu zmian.

Moduł 2 — Doświadczenia związane ze zmianą

W tym module odwołasz się do swoich doświadczeń życiowych w celu dokonania analizy. Stworzysz koło życia i na tej podstawie zidentyfikujesz obszary do zmiany. Poznasz obszary strefy komfortu i rezultaty zmian w tym obszarze.

Moduł 3 — Droga do zmian

W module 3. zidentyfikujesz czynniki blokujące zmianę. Poznasz sposoby określania celów i ich weryfikacji drogą pytań, w tym pytań kartezjańskich. Zrozumiesz proces podejmowania decyzji oraz metody analizy tego procesu. Poznasz bariery w określaniu celu, w procesie podejmowaniu decyzji i planowaniu. Wykonasz także szereg ćwiczeń ukierunkowanych na proces wyznaczanie celu – podejmowanie decyzji – planowanie.

Moduł 4 — Motywacja do zmiany

W tym module przedstawimy, czym jest motywacja, jaki jest schemat procesu motywacyjnego i miejsce tego procesu w działaniach ukierunkowanych na zmianę. Określisz swoją motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną. Poznasz wybrane mechanizmy motywacyjne i 16 życiowych motywatorów Reissa.

Moduł 5 — Gotowość do zmian

W module 5 omówimy znaczący dla zmian system wartości i hierarchię potrzeb. Poznasz metody określania tych czynników i zrozumiesz ich znaczenie w procesie zmian. Przedstawimy stresory i emocje pojawiające się w sytuacji zmiany oraz czynniki oporu.

Moduł 6 — Siła zmian

Podsumowanie – wykorzystanie strategii Walta Disneya, wzmacniające twórczy proces, jakim jest przejście przez zmianę, której rezultatem może być szczęśliwe życie. W tej części będzie mógł zweryfikować swoją wiedzę.

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy o tym, czym jest zmiana i jak zadbać, aby maksymalizować swój wpływ na to, co chcemy zmienić i jak działać, gdy zmiana jest nieuchronna. Zdobycie wiedzy, aby kreować trwałe i dobre zmiany w życiu i pracy. Zrozumienie przebiegu procesu zmian. Nabycie umiejętności identyfikacji czynników warunkujących proces zmiany. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod wykorzystywanych w realizacji działań wdrażających zmiany.

Efekty nauczania

  • Wiedza w zakresie procesu zmiany
  • Wiedza w zakresie zmian w życiu zawodowym oraz prywatnym
  • Wiedza w zakresie zachowań inicjujących zmiany
  • Wiedza w zakresie emocji mogących towarzyszyć procesowi zmian
  • Wiedza w zakresie barier towarzyszących procesowi wdrażania zmian
  • Umiejętność wymienienia faz procesu zmiany
  • Umiejętność oceniania poziomu satysfakcji z działań na rzecz zmian
  • Umiejętność wskazywania, jakie jest znaczenie motywacji w procesie zmiany
  • Umiejętność określania i planowania działań związanych z wyznaczaniem celu, podejmowaniem decyzji i planowaniem
  • Umiejętność identyfikowania indywidualnych zasobów, istotnych dla procesu zmian

Autorzy

Małgorzata Nowak

Czytaj o autorze >

Prezenterzy

Olaf Staszkiewicz

Czytaj o prezenterze >

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen