Metody rekrutacji i selekcji

O kursie

"Rekrutacja i selekcja pracowników" to kurs, podczas którego poznasz tajniki procesu rekrutacji. Dla osób przygotowujących się do spotkania z potencjalnym pracodawcą niezbędna jest wiedza na temat metod stosowanych w rekrutacji i ocenie kandydatów do pracy.

Podzieliliśmy kurs na 6 modułów o następujących tytułach: „Rekrutacja”; „Selekcja”; „Testy i kwestionariusze”; „Błędy w procesie rekrutacji i selekcji”; „Etap końcowy- zatrudnienie pracownika”; „Moduł podsumowujący”.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Moduł 1 — Rekrutacja

W ramach modułu poznasz metody i techniki rekrutacji. Zaprezentujemy definicję procesu rekrutacji oraz przeanalizujemy opis stanowiska pracy. Przedstawimy przykład prawidłowo sporządzonego ogłoszenia rekrutacyjnego. Będziesz mógł odnaleźć także informacje na temat zarządzania talentami, czyli rekrutowania i zatrzymywania najlepszych. W ostatniej części sprawdzimy Twoją wiedzę, którą uzyskasz w trakcie modułu.

Moduł 2 — Selekcja

W module przedstawimy Ci termin „selekcja” oraz metody selekcji. Przybliżymy także sposoby analizy życiorysu oraz formularzy selekcyjnych. Przeanalizujemy sposoby i metody prowadzenia wywiadów selekcyjnych. Zaprezentujemy również definicję pojęcia kompetencja oraz sposoby i metody oceny kompetencji w procesie selekcji. Na koniec poznasz metodę Assessment Centre (ośrodek oceny) i Development Centre (ośrodek rozwoju). W ostatniej części zweryfikujemy wiedzę, uzyskaną w trakcie modułu.

Moduł 3 — Testy i kwestionariusze

W module przedstawimy informacje dotyczące rodzajów i przykładów testów stosowanych w procesie rekrutacji i selekcji. Omówimy między innymi kwestionariusze osobowości, kwestionariusze zainteresowań/preferencji zawodowych. Będziesz mógł zapoznać się z przepisami dotyczącymi praw osób badanych. Następnie zaprezentujemy sposób przekazywania informacji zwrotnej — element employer branding oraz etapy udzielania informacji zwrotnej po badaniu testowym. Poruszymy również problemy związane ze stosowaniem testów podczas rekrutacji i selekcji. W ostatniej części będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę.

Moduł 4 — Błędy w procesie rekrutacji i selekcji

W tym module omówimy typowe błędy popełniane w procesie rekrutacji i selekcji oraz przyczyny ich występowania. Będziesz miał możliwość wysłuchania podcastu, w ramach którego dowiesz się, jakie błędy popełniane są najczęściej w opinii eksperta. W ostatniej części sprawdzimy wiedzę, uzyskaną w trakcie modułu.

Moduł 5 — Etap końcowy- zatrudnienie pracownika

W tym module będziesz miał możliwość zapoznania się z trudnościami, przed którymi staje osoba odpowiedzialna za podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze pracownika. Poznasz obowiązki pracodawcy na tym etapie oraz z jakich elementów powinna składać się umowa o pracę. W ostatniej zweryfikujemy Twoją wiedzę, nabytą podczas modułu.

Moduł 6 —Moduł podsumowujący z quizem wiedzy na zakończenie kursu

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu rekrutacji i selekcji pracowników oraz przygotowaniem się do tego procesu.

Efekty nauczania

  • Wiedza w zakresie metod i technik rekrutacji
  • Wiedza w zakresie metod i technik selekcji
  • Wiedza w zakresie testów stosowanych w procesie rekrutacji
  • Wiedza w zakresie występowania błędów w procesie rekrutacji
  • Wiedza w zakresie czynników wpływających na decyzję rekrutera o zatrudnieniu pracownika
  • Wiedza w zakresie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy
  • Umiejętność tworzenia profilu zawodowego

Autorzy

Barbara Lorek-Jabłońska

Czytaj o autorze >

Prezenterzy

Olaf Staszkiewicz

Czytaj o prezenterze >

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen