Rynek pracy - co warto wiedzieć

O kursie

Pewnie zastanawiałeś się nie raz, jak złożonym zjawiskiem jest rynek pracy i co warunkuje jego zmiany. Czy wiedza o procesach zachodzących na rynku pracy pomoże Ci być jego czynnym uczestnikiem? Czy udział w kursie spowoduje, że poczujesz się pewniej i doświadczenia wszelkiej zmiany w tym obszarze staną się mniej stresujące? Realia są takie, że każdy z nas, kilka razy w swoim życiu, zmierzy się z trudem znalezienia dla siebie właściwej drogi zawodowej. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka zagadnień, które warto rozpoznać, zanim podejmiesz konkretne działanie.

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Czego możesz się spodziewać w poszczególnych modułach?

Moduł 1 – Definicje

Moduł został przygotowany jako słownik najważniejszych pojęć i definicji z zakresu rynku pracy, występujących zarówno w literaturze poświęconej temu zagadnieniu, jak i w odniesieniu do dyskusji prowadzonej w kontaktach bezpośrednich, np. z pracownikiem publicznych służb zatrudnienia, który posługuje się określonym słownictwem w swojej bieżącej pracy. Rozumienie i odczytywanie podstawowych zwrotów oraz używanie specyficznej nomenklatury stanowi w tym wypadku sukces skutecznej komunikacji pomiędzy osobą wspierającą w rozpoznaniu oczekiwań poszukującego pracy a samym uczestnikiem tego procesu.

Moduł 2 – Branże, zawody, specjalności

Mówienie o własnym potencjale zawodowym nie jest rzeczą łatwą. Powyższy moduł pozwoli podejść do tego zagadnienia w sposób rzeczowy i usystematyzowany. Źródła wiedzy o zawodach i specjalnościach, to również zasoby ułatwiające zdefiniowanie zadań i czynności zawodowych, skoncentrowanie się na posiadanych umiejętnościach i kompetencjach społecznych oraz umiejscowienie ich w odpowiednich obszarach, tzw. branżach.

Moduł 3 – Partnerzy rynku pracy

Rynek pracy koncentruje wielu interesariuszy, czerpiących określone korzyści z udziału w tym rynku. Są to liczne instytucje i organizacje, bardziej lub mniej sformalizowane, mające wpływ na kształtowanie zjawisk i procesów istotnych z punktu widzenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki modułowi odnajdziesz zależność pomiędzy tymi procesami, jak również dostrzeżesz jak efektywnie korzystać ze wsparcia partnerów rynku pracy, a także wykorzystywać ich potencjał.

Moduł 4 – A może własna firma?

Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli inaczej, stawianie na własny biznes, to ogromna odpowiedzialność poprzedzona wysiłkiem pozyskania i ugruntowania wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości, ale nie tylko. W module zaprezentujemy podejście ułatwiające podjęcie decyzji, czy obrany kierunek myślenia o własnej przyszłości zawodowej w roli właściciela firmy znajduje pokrycie w posiadanych kompetencjach.

Moduł 5 – Doradztwo zawodowe

Kim jestem? Jaki posiadam potencjał zawodowy? Co umiem a jaką wiedzę powinienem jeszcze pozyskać? Jaki scenariusz edukacyjno-zawodowy jest dla mnie najkorzystniejszy? Pomoc w odpowiedzeniu sobie na powyższe pytania wydaje się nieoceniona w kontekście planowania ścieżki kariery zawodowej. W module przybliżymy rolę specjalistów, dzięki którym mówienie o sobie w sposób zgodny z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy będzie stanowiło realną szansę na zmianę własnej sytuacji zawodowej.

Moduł 6 – Badania i analizy

Zrozumienie zjawisk zachodzących na rynku pracy jest niezbędne do odpowiadania na te zjawiska w sposób przynoszący określone korzyści. Gromadzenie danych z zakresu rynku pracy, ich rzetelna analiza, a także obserwacja procesów zachodzących w tym obszarze, gwarantuje podjęcie skutecznych działań w celu pozyskania i utrzymania zatrudnienia. Moduł wskaże, gdzie poszukiwać istotnych danych, które źródła są wiarygodne i jakie prognozy należy brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Moduł 7 – Oferty pracy i zasady aplikowania

W module odpowiemy na pytania: co to są oferty pracy, jakie są ich składowe, gdzie i przez kogo są publikowane oraz upowszechniane. Dzięki temu modułowi nabędziesz podstawową wiedzę z obszaru dystrybucji ofert pracy oraz ich przygotowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto dowiesz się, gdzie szukać ofert pracy, jak sprawdzać wiarygodność i rzetelność publikowanych ogłoszeń. Poznasz także najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się każdy, kto chce efektywnie przygotować się do odpowiedzi na potrzeby rynku, w tym wypadku na oferty pracy zgłaszane przez pracodawców. Szczegółowo omówimy proces rozpoczęcia przygotowań, wyszukiwania, selekcji ofert i hierarchizacji własnych preferencji zawodowych. Następnie przedstawimy praktyczne zasady aplikowania na opublikowane oferty pracy. W ostatniej części poruszymy kwestie radzenia sobie ze stresem przed ewentualnym kontaktem z pracodawcą. Przytoczymy też najważniejsze aspekty techniczne dokumentów aplikacyjnych, jak również zawartości portfolio zawodowego.

Moduł 8 - Ciekawostki

Każdy temat zawiera w sobie mniej znane ciekawostki, tak więc rynek pracy również może być interesujący na swój sposób. Poza praktycznymi aspektami i wykorzystaniem zdobytej wiedzy do celów skutecznej aktywizacji warto również zapoznać się z aspektami wychodzącymi poza aspekt merytoryczny w omawianym obszarze. Moduł ten powinien być dla Ciebie tak samo przyjemny w odbiorze, jak i pouczający. Nigdy nie wiadomo czy poważna wiedza podana w „mniej poważny” sposób nie okaże się w konsekwencji trwalsza i bardziej zachęcająca do działania.

Moduł 9 – Podsumowanie oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności

Cel kursu:

 • przekazanie kompleksowej wiedzy o rynku pracy, niezbędnej w procesie planowania rozwoju zawodowego;
 • zapoznanie z sytuacją na krajowym rynku pracy;
 • zdobycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o rynku pracy za pomocą Internetu.

Po przejściu kursu „Rynek pracy – co warto wiedzieć” wzrosną Twoje szanse na znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy z lepszym wynagrodzeniem. Zrozumiesz, jak działają mechanizmy rynku pracy i będziesz mógł je wykorzystać na swoją korzyść.

Efekty nauczania

 • Wiedza w zakresie podstawowych definicji z dziedziny rynku pracy
 • Wiedza w zakresie krajowego rynku pracy, branż, zawodów, specjalności
 • Wiedza w zakresie pozyskiwania informacji o rynku pracy
 • Wiedza w zakresie idei doradztwa zawodowego jako formy wsparcia w rozwoju zawodowym
 • Wiedza w zakresie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz portfolio zawodowego
 • Umiejętność wymieniania partnerów rynku pracy i opisywania ich działania
 • Umiejętność selekcjonowania oferty pracy pod kątem ich przydatności i zgodności z własnym profilem zawodowym
 • Umiejętność filtrowania i poprawnego przetwarzania pozyskanych danych i treści
 • Umiejętność weryfikacji źródeł danych według wystandaryzowanych kryteriów

Autorzy

Magdalena Sendrowicz-Grabek

Czytaj o autorze >

Prezenterzy

Olaf Staszkiewicz

Czytaj o prezenterze >

Recenzje

Recenzje

0

0

0 dodanych ocen